maandag 9 april 2012

Uw rechten en uw plichten als fotograaf

Door ervaringen uit het verleden is gebleken dat u als fotograaf niet zomaar overal mag fotograferen. Verschillende cursisten hebben tijdens de cursus 'Fotografie voor gevorderden' aan den lijve ondervonden dat bijvoorbeeld fotograferen op het NS-station in Eindhoven verboden is. Ten onrechte, bleek achteraf. Dit na felle discussies met NS-personeel, goede en constructieve gesprekken met de bewaking en uiteindelijk toestemming van de KLPD dienst Spoorwegpolitie.
 
Mede naar aanleiding hiervan plaatsten wij een blog over 'Rechten en disclaimer' op dit weblog en op de foto- en videosite van het Advance Centrum voor Fotografie.
 
Wij willen u er met nadruk op wijzen dat o.a. - in verband met het portretrecht - het fotograferen/filmen van mensen, objecten en/of kunstwerken niet onder alle omstandigheden is toegestaan. Daarnaast zijn er situaties waarin u ten onrechte wordt verboden om te fotograferen/filmen. In extreme gevallen wordt u opgedragen de foto/film te wissen. Kijk voor uitgebreide informatie hierover op het internet bij diverse juridische instanties wat zij hierover melden. Ook verschillende forums hebben hier informatie over, die helaas vaak geen enkele juridische onderbouwing heeft. Let op: Wat in Nederland mag, is in veel gevallen in andere landen niet toegestaan. Laat u vooraf goed informeren.
 
Voor de volledigheid: het verkrijgen van toestemming om een foto/film te maken, impliceert niet automatisch dat u de foto/film overal maar mag publiceren. Hiervoor is eveneens toestemming vereist. Onder publiceren wordt ook verstaan: de foto's/films plaatsen op o.a. Youtube, Hyves, Facebook, uw website en/of weblog.
 
Als u uw foto's/films publiceert, berust daarop het auteursrecht. Dit betekent dat niemand zonder uw toestemming de foto/film ook mag publiceren. Wat voor uw foto's/films geldt, is vanzelfsprekend ook van toepassing op foto's/films van anderen. Werk van anderen mag u niet zonder toestemming gebruiken op o.a. uw sociale media en/of websites/weblogs, ook niet als de maker van de foto/film niet bekend is. Bij toestemming is naamsvermelding van de maker meestal een eis. Kijk ook hier voor uitgebreide informatie op het internet bij diverse juridische instanties.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten